Obsługiwane płatności

Regulamin zakupów

Regulamin sklepu C-Bit Bis

 

Sklep internetowy, działający pod adresem http://www.cebit.pl/, prowadzony jest przez firmę C-BIT BIS ZDZISŁAW BUDNY, nr NIP 898-134-04-19, wpisaną do Rejestru Działalności Gospodarczej miasta Wrocławia pod numerem 124387, REGON 932006998, GIOŚ E0016388Z .

z siedzibą w Gajkowie ul. Przemysłowa 6, 55-002 Kamieniec Wrocławski.

 

Najważniejsze punkty regulaminu:

Wszystkie podane w sklepie ceny zawierają podatek VAT

Zamówienia w sklepie można składać poprzez sklep internetowy lub e-mailem: zamówienia@cebit.pl

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych w formularzu danych oraz numeru telefonu umożliwiającego ewentualną weryfikację rzetelności złożonego zamówienia.

Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej FedEX.

Dowód zakupu jest dołączany do przesyłki.

Za zakupy w sklepie można zapłacić w następującej formie: przelewem - przedpłatą, za pobraniem - płatne przy odbiorze oraz skorzystać z szybkich płatności - Payu (szybki przelew lub karta płatnicza / kredytowa - Visa, MasterCard).

W terminie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru drogą wysyłkową, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny (dotyczy tylko i wyłącznie konsumentów) wypełniając FORMULARZ O ODSTĄPIENIU OD UMOWY.

Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

Pełna treść regulaminu:

Postanowienia ogólne

Realizacja zamówienia

Gwarancja zwrotu towaru i bezpieczna przesyłka

Ochrona danych osobowych

Postanowienia końcowe

 

I. Postanowienia ogólne

Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny w sklepie internetowym, jak również pocztą elektroniczną na adres sklep@cebit.pl . Możliwe jest także pisemne lub telefoniczne złożenie zamówienia.

Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta potwierdzona przez obsługę sklepu. Również inne elementy oferty, jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią z momentu złożenia zamówienia przez klienta.

W przypadku złożenia zamówienia przez klienta drogą internetową (strona www, wiadomość e-mail) lub faxem, momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu (telefonicznie lub e-mailem).

W przypadku złożenia zamówienia przez klienta telefonicznie, momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment przyjęcia zamówienia przez obsługę sklepu do realizacji.

Wszelkie reklamy produktów wraz z cenami prezentowane w niniejszym sklepie internetowym nie stanowią… oferty w rozumieniu art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego. Państwa zamówienie na zakup określonych produktów bę™dzie wiążą…ce tylko wtedy, jeżeli zostanie potwierdzone przez C-BIT BIS. Ceny i specyfikacje są… aktualne w dniu ich publikacji, ale zależne od dostępnoś›ci produktów i mogą… ulec zmianie. C-BIT BIS nie odpowiada za błę™dy edytorskie lub dotyczą…ce zamieszczonych zdjęć‡ produktów. Zdjęcia produktów mogą… nie pasować‡ do specyfikacji zawartych na tej stronie.

II. Realizacja zamówienia

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych danych, umożliwiających otrzymanie przez klienta zamówionego towaru oraz numeru telefonu pozwalającego na weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.

Moment telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez sprzedawcę jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do zamawiającego. Niemniej, obsługa sklepu dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy kupna - sprzedaży, umożliwić zamawiającemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.

W uzasadnionych przypadkach sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty - każdorazowo podając przyczynę takiego działania.

Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.

Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem kuriera FedEx. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy, chyba że oferta stanowi inaczej.

Warunki sprzedaży detalicznej i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z klientem.

W przypadku, gdy płatność wykonywana była kartą płatniczą / kredytową realizacja zamówienia nastąpi po poprawnej autoryzacji transakcji.

Dowód zakupu jest dołączany do przesyłki.

Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:

Przelewem na rachunek bankowy.

 

C-BIT BIS ZDZISŁAW BUDNY

Gajków

ul. Przemysłowa 6

55-002 Kamieniec Wrocławski

KONTO BZWBK

NR KONTA 81 1090 2402 0000 0001 2085 2601

Towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek, ewentualnie za pobraniem płatne przy odbiorze.

Możliwość szybkich płatności Payu (szybki przelew lub karta płatnicza / kredytowa - Visa, MasterCard)

W przypadku zwrotu towaru, jeśli płatność wykonano kartą, zwrot środków będzie na kartę.

W okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru nowego, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn składając sprzedawcy na piśmie FORMULARZ O ODSTĄPIENIU OD UMOWY załączony na końcu REGULAMINU za pośrednictwem Poczty Polskiej, elektronicznie poprzez stronę internetową www.cebit.pl w zakładce SERWIS lub osobiście w siedzibie firmy. Dotyczy sprzedaży konsumenckiej, nie dotyczy firm w rozumieniu ustawy. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością oraz dowodem zakupu a sam przedmiot będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania. Koszty przesyłki nie są zwracane.

Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu na koszt kupującego. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć swoje dane personalne, oraz wyraźne wskazanie, jaką drogą kupujący chce odebrać zapłaconą za towar należność: przez przelew na konto bankowe, tu prosimy podać numer konta, albo przez przekaz pocztowy na podany adres. Pieniądze zwracane są w ciągu 5 dni roboczych od momentu otrzymania przez nas przesyłki zwrotnej. Jeżeli towar został wysłany na koszt sprzedawcy, od zwracanej wartości towaru zostaną potrącone poniesione przez sprzedawcę koszty przesyłki.

Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien, po uprzednim kontakcie ze sprzedawcą odesłać go niezwłocznie nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wezwania serwisu na adres:

C-BIT BIS

ul. Przemysłowa 6 55-002 Kamieniec Wrocławski

NIEDOSTARCZENIE  TOWARU DO NAPRAWY GWARANCYJNEJ W TERMINIE 7 DNI OD DATY WEZWANIA SERWISU BĘDZIE RÓWNOZNACZNE Z REZYGNACJĄ Z UPRAWNIEŃ GWARANCYJNYCH

Przesyłka musi być sprawdzona przy kurierze, bez protokołu szkody spisanego W MOMENCIE odbioru przesyłki reklamacji nie uwzględniamy (zarówno uszkodzeń jak i reklamacji ilościowych).

Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć potwierdzenie, oraz notatkę dotyczącą przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanu magazynowego), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

IV. Ochrona danych osobowych

Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

Jeśli klient składając zamówienie zgodzi się na otrzymywanie biuletynu jego dane (adres e-mail oraz imię) będą wykorzystywane również w celu wysyłania biuletynu.

Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

V. Postanowienia końcowe

Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy i brzmi on następująco: ul. Przemyslowa 6 55-002 Kamieniec Wroclawski.

Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką potwierdzenia zamówienia na jego wyraźne życzenie.

O wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie obowiązujących czasowo (np. przerwa urlopowa) klienci informowani są w najbardziej widocznym miejscu na stronie głównej - w powitaniu.

Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla rozpatrzenia sporu XVII Wydział Sądu Okręgowego w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

  • Adresat : C-BIT BIS ZDZISŁAW BUDNY Gajków ul. Przemysłowa 6 55-002 KAMIENIEC WROCŁAWSKI

    telefon : 71 7345566, fax : 717345577

    zakładka SERWIS w górnym prawym rogu na stronie www.cebit.pl

 

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) …....................

zgodnie z fakturą nr ….....................

Data wystawienia faktury …......................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) …..............

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl